Is sardus, in sardu iant a depi pensai e fueddai, ma in su tempus chi seus connoscendi, s’arretza sceberat chi t’agatas o chi no e duncas is sardus in sardu depint scriri e ligi puru.

Eus abertu bideas.org in su 2017 po contai e po si contai, incarrerendi in pagus e chena de sciri diaderus conca a innui fiaus andendi e in tres annus seus arribbaus a essi unus 30 cun prus de 140 artìculus scritus. Tres annus de stùdiu e de trabballu crescendi sèmpiri, cun is fortzas nostas sceti e chena de agiudu perunu chi no su de is òminis e is fèminas chi, in tretu in tretu, si funt aciuntus.

In BiDeAs est nàsciu unu movimentu linguìsticu nou, lìberu e democràticu, po unu sardu naturali, craru e lìmpiu.

Unu sardu chi bivit aìnturu de is bariedadis e de is fueddadas e chi s’aberrit po imprassai sa modernidadi. Unu sardu chi no fragat de pràstica, ma chi est praxili siat po is chi ddu connoscint beni che po is chi s’intendint pagu segurus o is chi ddu depint imparai de bell’e nou etotu.

E duncas, su chi est stètiu po nosu etotu un’arregorta de artìculus, est tempus chi bessat unu portali cumpriu, innui potzais sighiri a ligi totu su chi eis lìgiu custus annus, ma innui si potzaus contai puru cali funt is bideas nostas.

E custu bolit nai a incarrerai un’arraxonamentu abertu a totus, cun sa mira de ndi pesai una cuscièntzia noba chi si torrit a ponni meris de sa lìngua nosta. Chi abèrgiat diaderus is gennas de sa scola a su sardu, donendi un’impèllida a sa polìtica, chi fintzas a oi, at lassau a custa chistioni sceti su pagu tempus chi scabbulliat in mesu a totu s’àteru.

In custus annus, a chini scriiat, po arrespetai a chini ligiat, pagu cosa eus domandau. Pagu cosa ma crara e chi no faiat a ndi fai de mancu. A scriri su sardu de manera coidadosa, cumenti iaus a fai po calisisiat àtera lìngua, circhendi de lassai a una parti is italianismus lessicalis e sintàticus. E diaici sigheus a fai, fortis de sa calidadi manna de su trabballu fatu de totus is chi ant scritu e sighint a scriri.

Mai eus fatu chistionis de grafia e sigheus a no ndi fai. Ddu scieus totus ca su sardu de standard ofitziali no ndi tenit, ma de grafias po ddu scriri oindii si-nd’agatant una pariga. Grafias chi, po nai sa beridadi, s’assimbillant puru totus apari, donniuna cun su bonu e is fartas cosa sua, che in totu is lìnguas.

E insandus, sa chistioni est sèmpiri cussa: o perdi tempus e gana in brigas chi no lòmpint a logu perunu o arriciri cun prexu preferèntzias diferentis ma coerentis. A sa primu manera est sceti a sighiri a certai po setzi in su scannu prus artu una grafia o un’àtera in s’interis chi sa lìngua si morit. Sinunca, a sa de duas, est a ponni passus in su mori conca a su bilinguismu, segurus ca custu amesturu arrexonau e democràticu, una dii, at a callai a unu arresurtau sceti, chena de nisciuna partzidura.

Nosu eus sceberau.