Categoria: sotziedadi

Pistis e is bombas

  Ap’a ai tentu ses o set’annus. Stèrrius in s’areni de Pistis cun babbu e mama fiaus. Su bentu chi moviat is pilus infriscàt e arrechediat su pàsiu. S’àiri càrriga de sali de mari me in sa peddi abarràt arrèscïa...

Una letzioni chi no emu fatu mai

  Artìculu scritu in tres lìnguas [1]     Domìnigu, su 22 de martzu: cras torru a fai letzioni, ma de atesu a sa manera telemàtica. Funt duas cidas chi no atòbiu is studiantis, duas cidas chi parint longas che...

Contendi su disterru sardu

  Su disterru de is sardus est inghitzau faci a s’acabu de s’Otuxentus, pruschetotu conca a s’Amèrica Latina e sa Frantza.  De 3000 a 4000 dònnia annu sighiant a si fuiri, fintzas a is primus dex’annus de su Noixentus, candu...

Su pani connotu

 Un’àtera dii de ierru in bidda. S’umidadi imbucàt me is ossus comenti chi mai. Parriat de intendi sticadas de arrasoja chi ti siddànt su sulidu po una pariga de segundus. Sa nii luxenti me in su Linas si bidiat de...