Categoria: scola

CALENDÀRIU 2020 – Premissa

PREMISSA S’idea de custu calendàriu nascit de su fatu de si-nd’essi acataus ca is sardus connoscint pagu sa stòria e sa cultura insoru. No si depeus spantai de s’ora chi in is lìburus de scola issus no ddoi funt! Candu...

Featured Video Play Icon

Su Teorema de Pitàgora

  Funt imoi tres annus chi in su Liceu cosa nosta s’ant postu sa LIM (Lavànnia Interativa Multimediali) in dònnia aposentu de sa scola.   Su prus vantàgiu mannu chi tenit sa LIM cunfroma a sa lavànnia niedda (sa bizarra) est...

Lìngua e cultura sarda in scola

Traballu postu impari cun is piciocheddus de sa scola primària (“Istituto Comprensivo n° 2 Giuseppe Dessì di Villacidro”) aundi traballu comente maista.   Scruculiendi is contus de forredda cun s’agiudu de is ajajus puru, eus bogau a pillu totu su...