(Gaia Manzini, Istituto dell’Enciclopedia Italiana – Il silenzio che ci libera) Màgini pigada de pixabay   No sciu poita, ma apu sèmpiri tentu grandu spèddiu…

(Tomasz Kurianovicz: Donald Trump: die Hürde der Empathie – Zeit Online)   In su lìburu po is abisitadoris de Jad Vaschem Donald Trump ddoi at scritu…