Categoria: poesia

Su cantu de sei – II

(sighit de innoi)   Duncas s’ùrtima borta eus nau ca tocat a ascurtai beni su primu mutetu de una gara.   Andeus ainnantis castiendi de acanta sa forma prus simpri de su cantu de sei, su mutetu crutzu o versu...

Su cantu de sei – I

  Ita est su cantu de sei? Ita bolit nai cantadori? Cali funt is arrègulas de una gara poètica?   In custu scritu e in is chi ant a sighiri, eus a arrespundi abellu abellu a custas e a atras...