Su cantu de sei – I

  Ita est su cantu de sei? Ita bolit nai cantadori? Cali funt is arrègulas de una gara poètica?   In custu scritu e in is chi ant a sighiri, eus a arrespundi abellu abellu a custas e a atras...