Categoria: literadura

Sa mìgia

«Saludi.» «Saludi, nerit-mí.» «Seu una mìgia.» «Custu gei ddu biu. Ita potzu fai po fusteti?» «Seu bènniu a mi chesciai.» «Tochit, nerit-mí. A lestru perou. Ca no teneus tempus de perdi, innoi in s’ofìtziu de is chistionis generalis.» «Intzandus, sa cosa...

Featured Video Play Icon

S’òmini de sa caridadi

  Su biaxi in trenu fut stètiu longu e grai. Che sèmpiri, candu fut solu, torràt a arregordai sa vida cosa sua, dda torràt a passai che in d-unu sedatzu, is cosas bonas e malas; finas a su sceberu chi...

Su contu de una dia imprestada

    «Essiu nc’est Gennàrgiu, ni angioni ni niàrgiu Mancu unu sacajoni, ni niàrgiu ni angioni»     Tandu Gennàrgiu chi iat fatu tempus bellu si-ndi fut arrìsiu chi no ndi-dd’iat mortu ni brebeis ni nudda e dd’iat nau a...

Featured Video Play Icon

Bastat un’oghiada ancora

Bastat un’oghiada ancora Passillendi in su Poetu po nci passai s’ora atòbias sèmpiri in calincunu ‘e foras unu furisteri, calau imoi de s’aèreu o de sa navi de crocera, chi lòmpiu a metadi de su caminu sèmpiri dd’agatas oghiendi su...

Autobiografia de burricu – IV

  Tziu Gustinu   Po lompi a su bixinau cosa nosta fiaus obrigaus a passai in d-unu guturinu chi nimancu is Termòpilis! A manu manca de custu strintu ddui fiat su portali de tziu Gustinu; apu nau portali ma mellus...

S’arca de Noei

    In is tempus de su dilùviu universali Noei iat detzìdiu ca una borta a sa cida is animalis depiant ascurtai sa missa. Duncas su domìnigu fadiat sa missa in s’arca. Su preidi ddu fadiat issu etotu, e is...

Autobiografia de burricu – III

  Filòsofu     No acumprendu [1] poita …   Si sciessi assumancu de chini siat sa nexi … de sa sorti, de sa natura, de Deus?   Comenti est pòtziu sutzedi chi a sa primu gruxi de bias de sa...

Su Schisòrgiu

Su Schisòrgiu est unu contu antigu chi apu intèndiu de babai miu, Antoni Sanna, e chi issu iat intèndiu de tzia Carmillina Sanna, sorri de ajaju miu, nàscia in su 1891. Custu contu fait parti de una genia de contus...

Autobiografia de burricu – II

  Sciampànnia!   «Prooonto!» (sa O boxali de mama, candu arrespondit a su telefunu, est una O-mega de assumancu duas pratzas e mesu!).   «E insaras ita novas teneus, o mama?»   «Comenti fiaus, seus … iaus a stai povintzas...

Autobiografia de burricu – I

Pintura originali de s’autori Morixeddu     A sa morti de “nonna” Sanna, ajaja de parti de babu (sa de parti de mama fiat “nonna” Pippia), nosi fut tocau in sorti unu burricu. Morixeddu si naràt e, po totu narri,...

Una festa chi no spaciàt mai – IV

(sighit de sa de tres partis) Mirada de Stampaxi.       Comenti iant abertu s’enna, iant biu a su babai e sa mamai de sa picioca, prexaus che pascas, chi ddus fiant cumbidendi a intrai: «Benei, benei aìnturu, acumodai-sì!», iat...

Una festa chi no spaciàt mai – III

(sighit de sa segundu parti)     Apustis de cussu acontèssiu malu, Francischinu, biendi chi is propostas suas de amori no ddas iant pigadas in cunsideru, iat circau de abasciai is pretesas; Cebolla etotu, chi ddi fiat amigu deaderus, circhendi...