(sighit de innoi)    Koji Kabuto, artziau apitzus de s’arrobotu gherradori Mazinga-Z, donu de su professori Juzo Kabuto ajaju suu, ocasionat una destrossa manna in sa tzitadi de…

  Su dotori Inferru, unu scientziau macu chi bolit cunchistai su mundu, mandat un’emissàriu suu, su Baroni Ashura, a bociri su professori Juzo Kabuto, s’ùnicu in su mundu…

  Su dotori Inferru, unu scientziau macu chi at fabricau un’esèrcitu intreu de bèstias mecànicas serbendi-sì de sa tennologia adelantada micenea agatada in s’ìsula de…