Autore: Giacomo Costantino Porcu

Abi est su Nuraxi Fenu?

  Tenia totu avatu, aìnturu de sa bussa: àcua e cosa po smurzai. E aici nci fia stupau perou, a nai sa beridadi, no scidia nimancu abi tirai. Contau m’iant de custu Nuraxi Fenu de Pabillonis, ma nemus mi scidiat...

Callentat su fogu e abruxat sa Sardìnnia

  Chi ddoi est de prangi eus spaciau is làmbrigas de diora. Candu arribbat s’istadiali praxat o no praxat, arribbat su fogu, diessi! Seus crèscïus cun is fogus. E chini, a piciocheddu ma povintzas a matucu, no at agiudau a...

Pistis e is bombas

  Ap’a ai tentu ses o set’annus. Stèrrius in s’areni de Pistis cun babbu e mama fiaus. Su bentu chi moviat is pilus infriscàt e arrechediat su pàsiu. S’àiri càrriga de sali de mari me in sa peddi abarràt arrèscïa...

Su pani connotu

 Un’àtera dii de ierru in bidda. S’umidadi imbucàt me is ossus comenti chi mai. Parriat de intendi sticadas de arrasoja chi ti siddànt su sulidu po una pariga de segundus. Sa nii luxenti me in su Linas si bidiat de...

Featured Video Play Icon

Sa moda campidanesa de nai Allò

  Su chi bideis est su vìdeu chi contat de su fueddu Allò cun is suta-tìtulus in sardu, ingresu, spanniolu e italianu. Unu traballu nou de s’assòtziu Benas de Pabillonis.   A dii de oi su mundu est diaderus malassortau...