Autore: Brabudu

Su cantu de sei – I

  Ita est su cantu de sei? Ita bolit nai cantadori? Cali funt is arrègulas de una gara poètica?   In custu scritu e in is chi ant a sighiri, eus a arrespundi abellu abellu a custas e a atras...

Su viàgiu spantosu de Nils Holgersson – V

Selma Lagerlöf – Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige – 1906/7 (Sighit de sa de cuatru parti)   Si ndi fiat torrau a sa corti, totu annugiau. Nemus ddu boliat agiudai a agatai su matzamurreddu, e mancai dd’essit agatau, bai...

Su viàgiu spantosu di Nils Holgersson – IV

Selma Lagerlöf – Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige – 1906/7) (Sighit de sa de tres partis)   Su piciocu insaras currit conca a su pisitu, e ddi narat: «O su pisitu, tui chi sciis totu is arrenconis e is stuvionis...

Su viàgiu spantosu de Nils Holgersson – III

(Selma Lagerlöf – Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige – 1906/7) (Sighit de sa segundu parti) Sa coca aresti   A su piciocu no ddi pariat berus ca dd’iant mudau in d-unu matzamurreddu. «Depit essi de siguru unu sonnu, una...

Su viàgiu spantosu de Nils Holgersson – II

(Selma Lagerlöf – Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige – 1906/7) (Sighit de sa primu parti)     No sciiat si nc’essit dromiu po pagu o meda tempus, candu unu tzachideddu a palas de issu ndi dd’iat  scidau.   Apitzus...

Su viàgiu spantosu de Nils Holgersson – I

(Selma Lagerlöf – Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige – 1906/7) Capìtulu I  – Su piciocu – Su matzamurreddu Domìnigu, su 20 de martzu   Custu fiat unu piciocu chi teniat prus o mancu catòdixi annus; bellixeddu gei fiat bellixeddu:...

Sa paristòria de Olata – I

Proèmiu   Cust’opereddedda mia bolit essi spassiosa po atzitzai sa memòria de dònnia bravu pipiu e manna che i-su mari crosidadi potzat allui po chi ndi potzat disponni crescendi dii po dii   Agiudamì tui o Cliu donosa a ponni...