Tenia totu avatu, aìnturu de sa bussa: àcua e cosa po smurzai. E aici nci fia stupau perou, a nai sa beridadi, no scidia nimancu abi tirai. Contau m’iant de custu Nuraxi Fenu de Pabillonis, ma nemus mi scidiat nai abi fiat. Difatis, su nuraxi prus nomenau de bidda est sceti su Santu Luxori (Santu Sciori).

Sa passillada

  Ia tirau conca a su bixinau de Bau Stèrriu e ia pigau  sa bia de Sàrdara chi ant cuncordau a ocallitus, prantaus óru-óru de sa bia finsas a lompi a su ponti de su Flùmini Malu. In cussu logu, sa castiada est prus lìmpia e s’oberrit a sa campura campidanesa: terras postas a trigu intreveradas a cibudda, patata, sìndria, e povintzas meloni. Su birdi s’amanciàt cun su grogu chi s’agatàt me is coras e me is cabitzalis de is terras.

  A manu manca, si scerat beni beni Terra Intini, Sìmini e Is Arenas (connota cumenti Is Anesas). Prus in artu, me is cùcurus ddoi est Morimenta e prus a susu Mòguru. Si scerat Monti Arci puru.

  A manu dereta, is terras de S’Àcua Cota e S’Àcua Frida chi ndi torrant a Surbiu e a sa bia muntangesa (chi tirat conca a Gonnos). S’ogu s’ababballucàt castiendi su Casteddu de Murriabi, unu màstiu de perda in pitzus de unu cùcuru de 300 metrus.

 Fia arribau a sa bia ferrada, chi est me in su sartu de su Coddu de is Erbutzus, innoi ddoi est sa statzioni de bidda. Dd’ia sartada a lestru, furriendi a manu dereta me in d-una bia de sartu prena de foradas po mori de is tratoris. Unus cantu minutus e fia lòmpiu a una tancadura de metallu cun d-una geca mesu oberta.

Su prexu de dd’ai agatau

  Fiat inguni su nuraxi, frimu, cumenti dd’ant lassau s’ùrtima borta chi dd’iant acabbau de ndi-ddu sciusciai po fai sa bia ferrada in su 1872. No est atesu meda de is Bàngius de Santa Mariàcuas e de Nuraxi Arrùbiu.

  Ddoi at prus de tres turris chi si scerant de custu nuraxi, fatu in su 1300-1150 innantis de Gesugristu. Làstima chi nd’abarrint scéti duas turris chi no pesant prus de unu metru e mesu, s’arrastu in terra de una pariga de barracheddas e de sa turri centrali. Mi-dd’ia bòfiu imprassai de su prexu chi preniat su coru! Baxi-ddoi candu boleis, issu gei s’abetat.

 
Castiai innoi su vìdeu de Nuraxi Fenu
Ligei-sì puru: Nuraxi Fenu – Wikipedia
 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *