Is duus fueddus prus connotus de s’informàtica funt de seguru “hello” e “world”, “saludi” e “mundu” in ingresu.

  Giai totu is programadoris chi funt imparendi a programai cun d-unu linguàgiu de programatzioni nou, sa primu cosa chi faint est a ndi strantaxai una aplicatzioni chi amostit “saludi mundu” in d-unu dispositivu. A cust’arratza de aplicatzionis ddis narant pròpiu “hello world”.

  Association for Computing Machinery, un’associatzioni internatzionali po studiosus e educadoris de s’informàtica, parit chi apat agatau assumancu 204 versionis de aplicatzionis “hello world”, po totu is linguàgius de programatzioni chi permitint a scriri in d-unu dispositivu.

  Ma de innui ndi benit custa faina?

  In su 1978 Brian Kernighan, grandu informàticu chi traballàt me is Bell Labs, iat pubricau unu lìburu, The C Programming Language (Su linguàgiu C) impari a Dennis Ritchie (àteru grandu informàticu chi at inventau su C) e custu lìburu po annus est stètiu su standard po imparai su C.

  In custu lìburu Kernighan iat torrau a scriri su chi iat scritu issu etotu in d-una puntebilletu me is Bell Labs po agiudai a is àterus chi ddoi trabballànt a imparai su C, pròpiu is cumandus po ndi strantaxai un’aplicatzioni “hello world”.

  Parit chi totu siat inghitzau aici, de cussu lìburu, lìgiu de unu biaxi de programadoris po annus e annus.

  Cun su tempus, sa fràsia “hello world” est bessida “Hello, World!” e custa oindii est sa versioni prus connota de “hello world”.

  Pensai ca de cantu custa faina est connota e portada, s’acostumat a nai TTHW (Time To Hello World) o TTFHW (Time To First Hello World) a su tempus chi serbit a ndi strantaxai un’aplicatzioni bàsica, po mesurai cantu unu linguàgiu de programatzioni siat trabballosu a imparai e cantu potzat cumbenni a un’atividadi a ddu scioberai o a ndi scioberai un’àteru, candu est inghitzendi de bell’e nou.

Comments

  1. Bellu artìculu! Deu tèngiu bellus arregordus de su fueddu “ALOHA” puru. Su nòmini benit de unu de is primus protocollus de retza e candu fia studianti de informàtica ddu impreà cun is collegas po provai is programmas nostus de comunicatzioni.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *