Su dotori Inferru, unu scientziau macu chi bolit cunchistai su mundu, mandat un’emissàriu suu, su Baroni Ashura, a bociri su professori Juzo Kabuto, s’ùnicu in su mundu a sciri de su pranu macu cosa sua. Ma su professori Kabuto, chi in passau iat scobertu su liòngiu metàllicu prus tostau de su mundu, su Super Liòngiu Z, e sa propulsioni a fùndida foto-atòmica, at in s’interis fabricau un’arrobotu gherradori stravanau, cun sa tenta de s’oponni a su scientziau malu. Su professori Kabuto perou bolit chi siat nebodi suu Koji Kabuto a si pigai sa faina de condusi a Mazinga Z, su nòmini de s’arrobotu giganti. Ma at a essi bonu Koji a controllai s’arrobotu chi s’ajaju dd’at arregalau? Mazinga Z at a essi unu Deus sarbadori o s’at a furriai in d-unu Dimòniu destruidori?

sighit

 
 

Comments

  1. Saludi Chimera. Chena de depi circai tropu furriaduras stramas, creu chi si potzat fai unu cràchidu de s’italianu simpri meda cun is fueddus chi teneus in sardu, a tipu “pantascièntzia”. Po cyberpunk sa chistioni est unu pagu prus traballosa, giai ca totu is lìnguas, creu, imperant s’ingresu chena de ddu tradusi. “Cibernarrebellia” (e s’agetivu “cibernarrebellu”) o “arrebellia cibernètica” funt tropu cumpricaus po cumpeti cun s’imediatesa de cyberpunk!

  2. Saludi a tui! Interessanti meda! Fortzis tenis arrexoni, mancai deu ia a ai usau s’inglesu sci-fi (a sa fini su generi cummenti du connosceus est nàsciu me si chistionat s’inglesu) ma fantascièntzia si cumprendit mellus. Propria cosa po cyberpunk! Gratzias!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *