Su dotori Inferru, unu scientziau macu chi bolit cunchistai su mundu, mandat un’emissàriu suu, su Baroni Ashura, a bociri su professori Juzo Kabuto, s’ùnicu in su mundu…