In su 2002/2003 ia arregistrau tres puntadas de una trasmissioni po s’arràdiu ch’ia tzerriau Sonadoris.

  A s’inghitzu depiat essi publicada in s’arràdiu casteddaia Radio Press, agoa perou is meris de cuss’arràdiu fiant cambiaus e no si-nd’est fatu prus nudda. A sa fini cussas trasmissionis nci fiant lòmpias a Ràdiu Indipendéntzia, sa web-radio de su movimentu iRS, nàscia in su 2004.

  Ascurtendi torra su file .mp3 de cussa trasmissioni, depu nai chi, apustis e mancai de is sexi annus chi funt passaus, m’est partu unu traballu chi sighit a donai unu cuadru de su stadu de sa mùsica sarda, sèmpiri prus vària e sèmpiri in movimentu, ma chena de perdi s’acàpiu cun s’identidadi: mùsica sarda de dònnia calidadi, ma de bona calidadi.

   A su file de sa primu puntada, bollu aciungi su scritu, fueddu po fueddu, de su chi narat su presentadori.

   Saludi e trigu a totus!

  Custa est sa primu puntada de Sonadoris, una trasmissioni me innui eus ditzidiu de fai ascurtai Mùsica Sarda,
Mùsica nosta de dònnia calidadi
Bastit chi siat de bona calidadi.

   Deu seu Linu Talloru e po chini dd’at a essi acucau de mi chistionai o de sciri a chini seu fait a s’acapiai a su giassu internet www.talloru.net

  Imoi deu no mi bollu stentai imbuchendi in is pinnicas de su chi eus a nai in custu programa … eus a tenni tempus … invècias inghitzu luegus cun sa primu sonada chi si bollu fai intendi.

   Funt is Cordas e Cannas e sa sonada est connota meda: Nanneddu meu, sonada a dillu.

01:31 – 05:41

Eh, incapas Gesuinu, Franciscu e Brunu si baghillànt beni giai de insaras cun su Dillu. Fiant is Cordas e Cannas cun Nanneddu, arroba, creu, de una bintina de annus fait.

  E custu programa ddi nant Sonadoris ma eus a chistionai de cantadoris puru, bastit chi siat genti chi cantat in sardu.

  E una chi fait de maista a totus po comenti imperai is fueddus sardus in is cantzonis est una cantadora chi ddi nant Rossella Faa. Gosai-sì custa cantzoni cosa sua!

06:16 – 09:40

  Custa fiat Ciccaia cumpangia, sa musicalidadi de su campidanesu in d-una cantzoni de Rossella Faa.

  Su chi ses ascurtendi est unu programa chi ddi nant Sonadoris
Musica sarda de dònnia calidadi
Bastit chi siat de bona calidadi.

  E imoi nci imbucaus aintru de sa traditzioni prus lìmpia e s’ascurtaus una pariga de Versus campidanesus a ghitarra cantaus de Paola Dentoni acumpangiada a ghitarra de su fradi Romeo Dentoni.

10:15 – 12:20

  E si stentaus imoi ancora pagu pagu cun sa traditzioni e ascurtaus una sonada de Massimo Nardi.
 Massimo Nardi est unu ghitarrista, est romanu, e s’est apassionau medas annus fait a sa Mùsica Sarda, particolarmenti a is sonus de canna, is sonus de is launeddas, e at fatu
unu lìburu e unu CD intitolau Mùsica Classica Sarda – sonai a ghitarra sa mùsica de is launeddas.
Labai Massimo Nardi.

12:51 – 14:40

E fiat Passu ‘e tres de Massimo Nardi.

 E imoi, giai chi nci seus chistionendi de musicistas stràngius apassionaus de mùsica sarda, passaus a Francesco Guccini.

  Francesco Guccini, tres annus fait, imparis cun su Tenore de Neoneli e Orlandu Maxia, at arregistrau una pariga de torradas de Procurad’e moderare, iat a essi a nai S’innu de su patriotu sardu a sos feudatàrios.

   Ascurtaus.

15:13 – 21:0

  E no parit berus, ma est berus invècias ca nosu sardus etotu teneus pagu cunsideratzioni po sa mùsica cosa nosta, invècias nci at stràngius meda chi sa mùsica cosa nosta arreconnoscint chi est una mùsica de importu, una mùsica cumplicada, una sienda manna chi depeus aguantai, chi depeus protegi, chi depeus poderai, chi depeus svilupai, chi depeus fai cresci amarolla … si tocat!

   Imoi si bollu fai intendi cancuna cosa chi incapas no nc’intrat giai nudda ma unu pagheddu nc’intrat cun sa traditzioni sarda ca innoi in Sardìnnia eus sèmpiri tentu sa traditzioni de sa poesia improvisada … arrepentina, mutetus, cantzoni a crubas, otavas …
Est sèmpiri stètia una traditzioni de importu innoi in Sardìnnia e imoi ddoi funt giòvunus, piciocus chi faint mùsica rap, duncas mùsica chi benit de aforas, perou dda faint in sardu.

  Si bollu fai intendi unu grupu chi si narat Zinnigas.

22:19 – 23:59

E fiat Rapa in sardu. E fiant is Zinnigas.

  Ascurtaus imoi un’atru grupu chi ddi nant Balentia, famaus meda in totu sa Sardìnnia, funt mogoresus.

24:12 – 27:41

  “E in bidda tua, in bidda mia, nc’at gentixedda”, ddu nant is Balentia.

  E sa mùsica sarda est tropu vària po spaciai is cosas in d-una pariga de cantzonis. Imoi si pòngiu unu discu. Agoa si nau a chin’est.

27:58 – 29:09

  Sa bella boxi fiat sa de Pepi Luisu Piras de su Tenore de Neoneli e is launeddas stravanadas fiant is de Orlandu  Maxia de Maracalagonis.

  Luiginu Saderi, unu grandu sonadori de fisarmònica de Ruinas, una bella biddixedda a unus coranta chilòmetrus de Oristanis. Labai su Ballu Ruinesu.

29:43 – 32:06

  E mancu malis ca nci at genti chi narat ca custa no est mùsica ca no est scrita in d-unu pentagrama. Atru chi no est mùsica, custa est mùsica, e mùsica arta puru!

  E custa puntada de Sonadoris est spacendi, antzis, est giai spaciada.

  Sonadoris, unu programa de
Mùsica sarda de dònnia calidadi
bastit chi siat de bona calidadi.

  Deu seu Linu Talloru e a chini dd’acucat de mi bolli chistionai fait a s’acapiai a su giassu internet www.talloru.net

  Sa ghitarra chi seis ascurtendi asuta de sa boxi mia est sa mia etotu e seu sonendi unu Ballu lestru.

  Saludi e trigu a totus!

Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *