Archivio Mensile: marzo 2018

Calendàriu 2018: su mesi de Abrili

Po su mesi de Abrili eus bòfiu arregordai una dii de importu mannu in sa stòria de sa terra nosta: Sa dii de sa Sardìnnia, chi est su 28 Abrili. Craca apitzu de sa màgini po scarrigai sa pàgina de...

Oresti Pili, una vida po sa Sardìnnia e is Sardus

Unu mesi a oi si-nd’est andau unu grand’òmini chi apu tentu sa sorti e s’onori de connosci e de ddoi podi traballai impari in sa tenta de fai intrai su bilinguismu in Sardìnnia. Apu bòfiu scriri un’arregordu de issu po...

Su Nascimentu de Mazinga Z – II

  Su dotori Inferru, unu scientziau macu chi at fabricau un’esèrcitu intreu de bèstias mecànicas serbendi-sì de sa tennologia adelantada micenea agatada in s’ìsula de Bardos in su Mari Egeu, decrarat gherra a su mundu. Sa primu vìtima sua est...

Su contu de una dia imprestada

    «Essiu nc’est Gennàrgiu, ni angioni ni niàrgiu Mancu unu sacajoni, ni niàrgiu ni angioni»     Tandu Gennàrgiu chi iat fatu tempus bellu si-ndi fut arrìsiu chi no ndi-dd’iat mortu ni brebeis ni nudda e dd’iat nau a...