Archivio Mensile: dicembre 2017

Autobiografia de burricu – III

  Filòsofu     No acumprendu [1] poita …   Si sciessi assumancu de chini siat sa nexi … de sa sorti, de sa natura, de Deus?   Comenti est pòtziu sutzedi chi a sa primu gruxi de bias de sa...

Dormiri sa noti in duas bortas

Poita fatu-fatu, a de noti, ti-ndi scidas a sa pròpiu ora – cosa chi no est nimancu mala (Milena Zwerenz, ze.tt – Warum du nachts oft um die gleiche Zeit aufwachst – und das gar nicht schlimm ist)   (F. de...

Su Schisòrgiu

Su Schisòrgiu est unu contu antigu chi apu intèndiu de babai miu, Antoni Sanna, e chi issu iat intèndiu de tzia Carmillina Sanna, sorri de ajaju miu, nàscia in su 1891. Custu contu fait parti de una genia de contus...