Màgini de su cd “The best” bessiu in su 2006

 

  Enzo Jannacci est stètiu unu grandu cantautori italianu e milanesu connotu po cantzonis spassiosas, brullanas ma puru po cantzonis de denùntzia sociali finsas a cantzonis prenas de sentimentu. In su 2006 est bessiu unu cd “The best”, un’arregorta de is mellus cantzonis chi at torrau a cantai e sonai impari a su fillu e in prus nci-ndi funt tres noas; una de custas est: “Mamma che luna che c’era stasera“, po mei est una poesia bella meda comenti a cantzonis che “Gli zingari” e “La mia gente” e dd’apu bòfia torrai in sardu:

Mama ‘ta luna chi nci fiat notesta
ajò conta-mì unu contu
mi parit de ti perdi un’atra borta
est una noti bella meda.
Fai-mì connosci su mundu de is pòburus
beni cun megus notesta
fai-mì intendi is ogus tuus asua ‘e mei
nara-mì chi est totu berus
nara-mì chi is àngiulus nci funt diaderus
porta-mì in d-una minera.
Mama ‘ta luna chi nci fiat notesta
finsas su fragu ‘e su soli s’intendit
est unu mundu de gentixedda
a su celu no ddu cumprendint.
Mama ‘ta luna chi nci fiat notesta
nc’est chini dd’ascurtat citiu citiu
dda càstiat unu pipiu acostendi-mì
e mi narat: «Imoi ti portu innia in minera».
‘Ta castiada chieta fiat su mari ariseru
mai coment’ariseru luxiat sa luna
incapas tui puru a sa luna biiast
forsis ca cudda luna fiast tui.
 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *