Sa poesia sarda. Cosa bècia?

Potrebbero interessarti anche...

5 risposte

 1. Brabudu ha detto:

  Deu puru candu mi nci seu acostau a su cantu apu fatu prus o mancu is pròprius cunsiderus: pagu giòvunus e tropu vicinàntzia a sa crèsia.
  Po cantu pertòcat su pagu amisturu de is scuadras, nc'est de nai chi a su tempus (metadi '2000) su problema fiat prus pagu evidenti, ca nci fiant meda prus cantadoris chi non fiant irregimentaus.
  Po sa chistioni de sa crèsia perou cun su tempus apu biu chi in realidadi no nc'est totu custu legàmini chi podit parri a sa primu oghiada: no seu de acòrdiu chi su fini siat bortas meda su santu etotu. Su malu est chi, perou, s'aparièntzia est cussa etotu e, comenti giustamenti as nau, po is giòvunus de oi podit essi unu motivu in prus po si nci streviai de cussu mundu.
  E su problema prus mannu est cussu etotu: pagus giòvunus cantadoris, e prus pagu ancora giòvunus in su pùblicu.
  Poita siat nc'iat a essi de scriri unu tratau, e nd'ant scritu puru … pagu connoscèntzia de sa lìngua e de su sistema de cantu, pagu interessu po totu su chi eus nau in pitzus … e pagu interessu po unu mundu “de bècius”: e innoi si serrat su cìrculu (vitziosu).
  Nau custu, pensu chi dònnia esperimentu “ratzionali” chi est fatu po circai de arrisolvi sa situatzioni potzat essi de profetu, e tocat a coitai puru.
  Seu de acòrdiu a circai de spingi apitzus de s'agonismu, aparicendi torneus e campionaus cun prèmius etc., perou nc'est de nai ca esperimentus simbillantis nd'ant giai fatu in passau, cun pagu arresultaus.
  Deu em'a essi prus po un'adatamentu a is rìtmus de vida modernus (e a dolu mannu finas a sa “superficialidadi”), est a nai a fai garas lestras e a donai argumentus crarus chi si potzant svolgi in pagus girus e cun pagu cantadoris (su mellus est su faci a pari).
  In unu fueddu, campionau “a sa basca” (Nda. de su Paisu Bascu).
  Cun s'avertèntzia chi custu at a essi su primu gradinu, chi no bolit sostituiri in nisciuna manera sa cantada de su connotu, chi at a abarrai sa sèria A de sa poesia, ma at a serbiri po ponni curiosidadi e po facilitai s'intrada in custu mundu a su pùblicu noeddu (chi de fini, intrèciu, cubertantza etc. ndi scit bell'e nudda, e no fait a nci ddu ghetai in deretura in mesu a una cantada!).

  PS S'adatamentu a su 4/4 e dònnia mudamentu de tràgius o sonoridadi invècias ddu scrocorigu a su 100%

 2. ivan ha detto:

  Mi praxinti meda custas ideas:

  1) in donnia cantada, dònnia bidda depit presentai assumancu unu giòvunu;
  2) fait a fai unu campionau parallelu a su de is mannus, a tipu su campionau “beranu” de palloni.

  Sa sfida iat a podi fai nasci interessi nou, e mancai amesturendi cantadores becius cun giovunus hip hop 😉

 3. Danix Sanna ha detto:

  Sa proposta chi as fatu est toga meda, podit agiudai a annoai su mundu de sa cantada campidanesa. Imoi tocat sceti a ponni de acòrdiu unus cantu de cantadoris.

 4. G.Pàulu Pisu ha detto:

  Iat a podi essi unu sperimentu interessanti!

 5. Nudda ha detto:

  Arribu tradu ma seguramenti mi iat a praxi a fai calincuna cosa aici.
  Scriu dònnia tanti, poesias, ma mai apu circau de cantai. No tèngiu maistus chi mi potzant sighì.
  Seguramenti at a podi essi un manera in prus po no dda latziai morri.
  Mancai imoi etotu, traballendu cun internet, youtube bastanti. Ponis su videu, ddu pubricas e dd’amostas a totus in dònnia logu.

Rispondi a Danix Sanna Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *