Archivio Annuale: 2017

Autobiografia de burricu – III

  Filòsofu     No acumprendu [1] poita …   Si sciessi assumancu de chini siat sa nexi … de sa sorti, de sa natura, de Deus?   Comenti est pòtziu sutzedi chi a sa primu gruxi de bias de sa...

Dormiri sa noti in duas bortas

Poita fatu-fatu, a de noti, ti-ndi scidas a sa pròpiu ora – cosa chi no est nimancu mala (Milena Zwerenz, ze.tt – Warum du nachts oft um die gleiche Zeit aufwachst – und das gar nicht schlimm ist)   (F. de...

Su Schisòrgiu

Su Schisòrgiu est unu contu antigu chi apu intèndiu de babai miu, Antoni Sanna, e chi issu iat intèndiu de tzia Carmillina Sanna, sorri de ajaju miu, nàscia in su 1891. Custu contu fait parti de una genia de contus...

Autobiografia de burricu – II

  Sciampànnia!   «Prooonto!» (sa O boxali de mama, candu arrespondit a su telefunu, est una O-mega de assumancu duas pratzas e mesu!).   «E insaras ita novas teneus, o mama?»   «Comenti fiaus, seus … iaus a stai povintzas...

Mama ‘ta luna chi nci fiat notesta

  Màgini de su cd “The best” bessiu in su 2006     Enzo Jannacci est stètiu unu grandu cantautori italianu e milanesu connotu po cantzonis spassiosas, brullanas ma puru po cantzonis de denùntzia sociali finsas a cantzonis prenas de...

Autobiografia de burricu – I

Pintura originali de s’autori Morixeddu     A sa morti de “nonna” Sanna, ajaja de parti de babu (sa de parti de mama fiat “nonna” Pippia), nosi fut tocau in sorti unu burricu. Morixeddu si naràt e, po totu narri,...

Una festa chi no spaciàt mai – IV

(sighit de sa de tres partis) Mirada de Stampaxi.       Comenti iant abertu s’enna, iant biu a su babai e sa mamai de sa picioca, prexaus che pascas, chi ddus fiant cumbidendi a intrai: «Benei, benei aìnturu, acumodai-sì!», iat...

Ita iat a essi sa massa chene pedra

Andrea Parodi in d-una fotografia pigada de Vistanet   S’àtera dii m’est incapitau de ligi (e de dd’intendi cantada de una cantadora argentina famada, Mercedes Sosa) una cantzoni scrita in su 1979 de un’artista cubanu, Silvio Rodríguez; aici ligendi e ascurtendi...

Is benturas de Marianu “su Margianu” – I – Sa giovunesa

Marianu de Arbaree a giòvunu (màgini pigada de wikipedia)   Fillu de su Giùixi de Arbaree, Marianu, fintzas a sa morti de su babbu Ugone, iat bìviu in su palatzu de s’urrei  aragonesu, po imparai s’arti de is baronis, de...

Una festa chi no spaciàt mai – III

(sighit de sa segundu parti)     Apustis de cussu acontèssiu malu, Francischinu, biendi chi is propostas suas de amori no ddas iant pigadas in cunsideru, iat circau de abasciai is pretesas; Cebolla etotu, chi ddi fiat amigu deaderus, circhendi...