Arregordu de Andria Camilleri

  A nai sa beridadi mi seu acostau tradu a sa ligidura de Andria Camilleri. Fortzis est ca no mi fidu meda candu biu un’autori lìgïu e pretziau de genti meda, ma pruschetotu mi fadiat a timi cussu modu de...

Su cantu de sei – I

  Ita est su cantu de sei? Ita bolit nai cantadori? Cali funt is arrègulas de una gara poètica?   In custu scritu e in is chi ant a sighiri, eus a arrespundi abellu abellu a custas e a atras...

Sa crèsia de su Rennu de Arbarei in Santu ‘Èngiu

  Sa crèsia de Santu Baìngiu màrtiri in Santu ‘Èngiu est seguramenti una de is testimonias prus mannas de su mesuevu in Sardìnnia.   Una crosidadi est su fatu chi siat s’ùnica crèsia in su cabu de bàsciu chi est...

Po su benidori de fillus e nebodis – I: Ainas po s’apretu

Artìculu scritu in tres lìnguas [1]   In sa primu metadi de martzu est inghitzau un’acuntèssiu aici mannu chi est avolotendi is liòngius econòmicus e sotzialis in dònnia natzioni e at a abarrai in sa stòria. Sa pestilèntzia at bociu...

Bardana!

  Budapest, 1907. Piciocheddus chi giogant a ballinas. Parint aici atesu de is piciocheddus de oindii: un’àteru mundu de un’àteru sèculu, s’iat a nai. Ma chi pensaus a biddas e tzitadis nostas de no prus de 50 annus a oi...

Abi est su Nuraxi Fenu?

  Tenia totu avatu, aìnturu de sa bussa: àcua e cosa po smurzai. E aici nci fia stupau perou, a nai sa beridadi, no scidia nimancu abi tirai. Contau m’iant de custu Nuraxi Fenu de Pabillonis, ma nemus mi scidiat...

Ita narat su scrau

  Custu est Il discorso tipico dello schiavo, un’arrexonada chi Silvano Agosti iat fatu cun Fabio Volo una dii chi fut òspiti in su programa de issu de Radio Deejay. Su chi contat Agosti m’est pràxïu sèmpiri meda e insandus...

Su sistema operativu Haiku

    Is pagus chi ant incumentzau su biàgiu in su mundu de s’informàtica me is annus 90 cun un’elaboradori BeBox ant a arregordai cun spèddiu su sistema operativu suu, BeOS. Nàscïu in su 1995, is piessìnnius suus fiant bonus...